Category: Tereny Inwestycyjne

AGROS FORTUNA, SPACEROWA

Adres: ul. Spacerowa 19 i 19A; Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku): 2,2016 ha; Numer Działki: dz. nr ewid. 281/5 i 281/12 obr. 5

BETA, OPIESIŃSKA 30

Adres: ul. Opiesińska 30C, ul. Agrestowa 21, ul. Agrestowa 36; Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku): 0,5539 ha; Numer Działki: dz. nr ewid. 114/3 obr. 2, dz. nr ewid. 115 obr. 2, dz. nr ewid. 116 obr. 2

BONEX, MONIUSZKI

Adres: ul. Moniuszki 19–27; Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku): 1,145 ha; Numer Działki: dz. nr ewid. 45 obr. 9

CENTRUM, ZIELONOGÓRSKA

Adres: ul. Zielonogórska 19–21; Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku): 1,25 ha; Numer Działki: dz. nr ewid. 124/2 obr. 5, dz. nr ewid. 124/2, 126/3, 126/4, 126/5 i 126/6 obr. 5

MIASTO, MONIUSZKI / LIPOWA

Adres: ul. Moniuszki 22–34, Lipowa 37A-55; Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku): 6,15 ha; Numer Działki: dz. nr ewid. 27/1, 27/3, 27/4, 28, 29/2, 29/3, 30/2, 32/2, 33/1, 34/1, 39/2, 40/3, 490/3, 490/6, 490/7, 496/11, 511/7, 511/10, 515, 516, 517, 518/2 i 530/5 obr. 9

PKP, KARSZNICKA

Adres: ul. Karsznicka 37 i 39; Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku): 22,71 ha; Numer Działki: dz. nr ewid. 1/24, 1/31 i 1/53 obr. 18

PKP, KOLEJOWA

Adres: ul. Kolejowa 1, 5, 7, 11–15, 17 i 25; Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]: 2,0 ha; Numer Działki: dz. nr ewid. 1/5, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/15, 1/56, 1/57 oraz fragment dz. nr ewid. 1/16 obr. 18.

WAZA, OPIESIŃSKA 17

Adres: ul. Opiesińska 17/19; Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku): 1,9188 ha; Numer Działki: dz. nr ewid. 73/2, 74/1 i 74/2 obr. 2

Skip to content