DŁUGA 28

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

SITE CHECK LIST

Położenie 

 

Nazwa lokalizacji oraz numery działek dz. nr ewid. 179/1 obr. 5
Miasto/Gmina  Miasto Zduńska Wola
 Adres (ulica, nr)  ul. Długa nr 28
Powiat zduńskowolski
Województwo łódzkie
Działka jest objęta SSE NIE
SSE brak
Strona internetowa lub link do MyMaps
Powierzchnia nieruchomości

 

Maksymalna dostępna powierzchnia
(w jednym kawałku) [ha]
ok. 0,1988 ha
Kształt działki  Zbliżony do prostokąta
Możliwości połączenia terenu
Informacje dotyczące nieruchomości

 

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT 180,00
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) N
Link do uchwały brak
Formy wsparcia na poziomie lokalnym brak
Właściciel/Właściciele Spółka z o.o.
Właściciel Wola sp. z o.o. w restrukturyzacji
Powierzchnia przypadająca na właściciela 1/1
Przeznaczenie w MPZP  brak
Warunki nabycia/udostępniania Sprzedaż x
Użytkowanie wieczyste
Wynajem
Charakterystyka działki

 

Różnica poziomów terenu [m] teren płaski
Ograniczenia wysokości budynków [m] brak
Procent dopuszczalnej zabudowy brak
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) N
Poziom wód gruntowych [m] brak danych
 Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) N
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) N
Przeszkody podziemne (T/N) N
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) N
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) N
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) N
Klasa gleby RV, Br-RV
Obecne użytkowanie nieurządzone tereny zielone
Połączenia transportowe

 

Dojazdowa droga do terenu Bezpośredni dojazd drogą miejską  – ul. Długa (droga asfaltowa o szerokości pasa drogowego ok. 7 m)
Autostrada/droga ekspresowa/droga krajowa [km] A1 ok. 59 km

A2 ok. 63 km

S8 ok. 8,0 km

Droga wojewódzka nr 482 ok. 0,54 km

Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km brak
Kolej [km] Dworzec kolejowy Zduńska Wola ok. 2 km

Dworzec kolejowy Zduńska Wola Karsznice ok. 5 km

Bocznica kolejowa [km] Zduńska Wola Karsznice ok. 5,8 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Port Lotniczy w Łodzi im. Władysława Reymonta ok. 50 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Łódź ok. 50 km
Istniejąca infrastruktura

 

 

Elektryczność na terenie (T/N) N
 • Odległość przyłącza od granicy terenu [m]
sieć elektroenergetyczna NN w ul. Długiej ok. 270 m
 • Napięcie [kV]
NN i WN
 • Dostępna moc [MW]
brak danych
Gaz na terenie (T/N) N
 • Odległość przyłącza do granicy działki [m]
sieć gazowa średnioprężna w ul. Długiej ok. 195 m
 • Wartość kaloryczna [MJ/Nm3]
brak danych
 • Średnica rury [mm]
brak danych
 • Dostępna objętość [Nm3/h]
brak danych
Woda  przeznaczona do celów socjalnych na terenie (T/N) N
 • Odległość przyłącza od granicy terenu [m]
sieć wodociągowa w ul. Długiej ok 3 m (w160 mm)
 • Dostępna objętość [m3/24h]
brak danych
Woda  przeznaczona do celów przemysłowych na terenie (T/N) N
 • Odległość przyłącza do granicy działki  [m]
sieć wodociągowa w ul. Długiej ok 3 m (w160 mm)
 • Dostępna objętość [m3/24h]
brak danych
Kanalizacja na terenie (T/N) N
 • Odległość przyłącza do granicy terenu[m]
sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej  ok. 210 m (ks200 mm)
 • Dostępna objętość [m3/24h]
brak danych
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie
N
Telefony (T/N) N
 • Odległość przyłącza od granicy terenu [m]
brak danych
Osoba przygotowująca ofertę

 

Imię i nazwisko Michalina Łagunionok
Telefon 43 825 02 34
e-mail m.lagunionok@zdunskawola.pl
Języki polski, angielski
Osoby do kontaktu

 

 

 Imię i nazwisko Michalina Łagunionok
 Telefon 43 825 02 34
 e-mail m.lagunionok@zdunskawola.pl
Utworzony przez Michalina Łagunionok, m.lagunionok@zdunskawola.pl, 43 825 02 34

 

Zdjęcie nieruchomości - ul. Długa 28

Skip to content