WAZA, OPIESIŃSKA 17

Numer Działki  dz. nr ewid. 73/2, 74/1 i 74/2 obr. 2
Adres  ul. Opiesińska 17/19
Ulica  ul. Opiesińska 17, Miasto Zduńska Wola, Zduńskowolski, Łódzkie
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]  1,9188 ha
Kształt działki  nieregularny
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)  N
Właściciel / właściciele  dz. nr ewid. 74/1 i 74/2 obr. 2 własność Skarb Państwa użytkowanie wieczyste:  Centrum Hurtowe WAZA Sp. z o.o. dz. nr ewid. 73/2 obr. 2 własność Firma „Bomaz” Z. Marcinkowski i Wspólnicy Spółka Jawna
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego  Nie
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  –
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]  Klasa gruntów:  R IIIa – 0,0645 ha R IIIb – 0,2581 ha R IVa – 0,2935 ha Nie wymaga zgody na wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej Użytki nieklasyfikowane:  Inne tereny zabudowane Bi – 1,3026 ha
Różnica poziomów terenu [m]  Teren płaski o różnicach wysokości do 2 m
Obecne użytkowanie  Tereny usługowe
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych  Nie
Poziom wód gruntowych [m]  1,0–3,0 m
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu  Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu  Nie
Przeszkody podziemne  T – linia elektroenergetyczna NN – sieć wodociągowa, – sieć kanalizacji sanitarnej
Przeszkody występujące na powierzchni terenu  T – słupy energetyczne, budynki
Istniejące ograniczenia ekologiczne  N
Budynki i zabudowania na terenie  T – powierzchnia zabudowy 5422,93 m2
Dostęp do drogi publicznej (bezpośredni albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej), Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)  Bezpośredni dojazd drogą powiatową – ul. Opiesińską Droga asfaltowa o szerokości pasa drogowego ok. 11 m
Autostrada / droga krajowa km Droga Ekspresowa / droga krajowa [km]  A1 ok. 55 km A2 ok. 60 km S8 ok. 6 km Droga wojewódzka 12(14) ok. 0,6 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km  N
Kolej [km]  Dworzec kolejowy Zduńska Wola ok. 1 km Dworzec kolejowy Zduńska Wola Karsznice ok. 5,5 km
Bocznica kolejowa [km]  Zduńska Wola Karsznice ok. 6,5 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]  Port Lotniczy w Łodzi im. Władysława Reymonta ok. 50 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]  Łódź ok. 55 km
Elektryczność na terenie  Tak
– Odległość przyłącza od granicy terenu [m] (elektryczność)  sieć elektroenergetyczna WN w ul. Opiesińskiej
– Napięcie  sieć elektroenergetyczna NN
– Dostępna moc   –
Gaz na terenie  Nie
– Odległość przyłącza od granicy działki [m] (gaz)  sieć gazowa średnioprężna w ul. Klonowej ok. 350 m
– Wartość kaloryczna  –
– Średnica rury  –
– Dostępna objętość  –
Woda na terenie  Tak
– Odległość przyłącza od granicy terenu (woda)  –
– Dostępna objętość (woda)  –
Kanalizacja na terenie  Tak
– Odległość przyłącza od granicy terenu (kanalizacja)  –
– Dostępna objętość (kanalizacja)  100 mm, 150 mm i 200 mm
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie  oczyszczalnia ścieków przy ul. Tymienickiej ok. 2 km
Telefony  Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu  –
Osoba do kontaktu  —
Telefon kontaktowy  —
Mail kontaktowy  —
Uwagi  —
Skip to content