PKP, KOLEJOWA

Numer Działki dz. nr ewid. 1/5, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/15, 1/56, 1/57 oraz fragment dz. nr ewid. 1/16 obr. 18
Adres ul. Kolejowa 1, 5, 7, 11–15, 17 i 25
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] 2,0 ha
Kształt działki Kształt nieregularny, podłużny
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
Właściciel / właściciele Skarb Państwa / użytkowanie wieczyste: Polskie Koleje Państwowe S.A.
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Nie
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] Tereny Kolejowe
Różnica poziomów terenu [m] Teren płaski
Obecne użytkowanie Tereny przemysłowe i usługowe
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Poziom wód gruntowych [m] > 3,0 m
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne sieć wodociągowa sieć kanalizacji deszczowej i pozostałej sieć elektroenergetyczna NN sieć teletechniczna sieć ciepłownicza niskoparametrowa (nieczynna)
Przeszkody występujące na powierzchni terenu liczne zabudowania sieć elektroenergetyczna NN zadrzewienie
Istniejące ograniczenia ekologiczne N
Budynki i zabudowania na terenie T – liczne zabudowania
Dostęp do drogi publicznej (bezpośredni albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej), Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Dojazd bezpośredni drogą powiatową ul. Kolejową. Droga asfaltowa o szerokości pasa drogowego ok. 10 m
Autostrada / droga krajowa km Droga Ekspresowa / droga krajowa [km] A1 ok. 55 km A2 ok. 60 km S8 ok. 4 km Droga wojewódzka 12(14) ok. 4 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km N
Kolej [km] Dworzec kolejowy Zduńska Wola Karsznice ok. 2,4 km Dworzec kolejowy Zduńska Wola ok. 7,4 km
Bocznica kolejowa [km] Zduńska Wola Karsznice ok. 0,5 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Port Lotniczy w Łodzi im. Władysława Reymonta ok. 50 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Łódź ok. 55 km
Elektryczność na terenie Tak
– Odległość przyłącza od granicy terenu [m] (elektryczność)
– Napięcie NN
– Dostępna moc
Gaz na terenie Nie
– Odległość przyłącza od granicy działki [m] (gaz) sieć gazowa niskoprężna w ul. Murarskiej ok. 5 km
– Wartość kaloryczna
– Średnica rury
– Dostępna objętość
Woda na terenie Tak
– Odległość przyłącza od granicy terenu (woda)
– Dostępna objętość (woda) 90 mm, 63 mm, 50 mm, 40 mm, 32 mm
Kanalizacja na terenie Tak
– Odległość przyłącza od granicy terenu (kanalizacja)
– Dostępna objętość (kanalizacja) T – sieć kanalizacji deszczowej 150 mm, 200 mm, 250 mm – sieć kanalizacyjna pozostała 150 mm, 200 mm, 300 mm, 600 mm
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Oczyszczalnia ścieków przy ul. Tymienickiej ok. 9 km
Telefony Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu
Osoba do kontaktu
Telefon kontaktowy
Mail kontaktowy
Uwagi

 

Skip to content