ŁASKA 157

Położenie 

 

Nazwa lokalizacji oraz numery działek ul. Łaska 157 (dz. nr ewid. 112/5 i 112/6, obr. 9)
Miasto/Gmina  Miasto Zduńska Wola
 Adres (ulica, nr) ul. Łaska 157
Powiat zduńskowolski
Województwo łódzkie
Działka jest objęta SSE NIE
SSE brak
Strona internetowa lub link do MyMaps
Powierzchnia nieruchomości

 

Maksymalna dostępna powierzchnia
(w jednym kawałku) [ha]
ok. 1,53 ha
Kształt działki Wydłużony prostokąt o przybliżonych wymiarach: 46 m x 330 m
Możliwości połączenia terenu Istnieje
Informacje dotyczące nieruchomości

 

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2]

włączając 23% VAT

Propozycja właściciela
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) NIE
Link do uchwały
Formy wsparcia na poziomie lokalnym brak
Właściciel/Właściciele prywatny
Powierzchnia przypadająca na właściciela 1/1
Przeznaczenie w MPZP NIE
Warunki nabycia/udostępniania Sprzedaż
Charakterystyka działki

 

Różnica poziomów terenu [m] bd
Ograniczenia wysokości budynków [m] Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy
Procent dopuszczalnej zabudowy Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) NIE
Poziom wód gruntowych [m] bd
 Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) NIE
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) NIE
Przeszkody podziemne (T/N) NIE
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) NIE
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) NIE
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) NIE
Klasa gleby Dz. nr 112/5 – RIVb, ŁIV

Dz. nr 112/6 – RIVb, RV, PsIV

Obecne użytkowanie Nieużytek
Połączenia transportowe

 

Dojazdowa droga do terenu Dz. 112/5 – ul. Andrzeja Struga

Dz. 112/6 – ul. Łaska

Autostrada/droga ekspresowa/droga krajowa [km] A1 ok. 59 km

A2 ok. 63 km

S8 ok. 7,0 km

Droga wojewódzka nr 482 – bezpośrednie sąsiedztwo

Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km brak
Kolej [km] Dworzec kolejowy Zduńska Wola ok. 4 km

Dworzec kolejowy Zduńska Wola Karsznice ok. 3 km

Bocznica kolejowa [km] Zduńska Wola Karsznice ok. 3,8 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Port Lotniczy w Łodzi im. Władysława Reymonta ok. 50 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Łódź ok. 50 km
Istniejąca infrastruktura

 

 

Elektryczność na terenie (T/N) TAK
 • Odległość przyłącza od granicy terenu [m]
Przyłącze bezpośrednio do działki 112/6
 • Napięcie [kV]
NN
 • Dostępna moc [MW]
bd
Gaz na terenie (T/N) TAK
 • Odległość przyłącza do granicy działki [m]
1,6
 • Wartość kaloryczna [MJ/Nm3]
bd
 • Średnica rury [mm]
125
 • Dostępna objętość [Nm3/h]
bd
Woda  przeznaczona do celów socjalnych na terenie (T/N) TAK
 • Odległość przyłącza od granicy terenu [m]
5,5
 • Dostępna objętość [m3/24h]
0,5
Woda  przeznaczona do celów przemysłowych na terenie (T/N) TAK
 • Odległość przyłącza do granicy działki  [m]
5,5
 • Dostępna objętość [m3/24h]
0,5
Kanalizacja na terenie (T/N) TAK
 • Odległość przyłącza do granicy terenu[m]
12,0
 • Dostępna objętość [m3/24h]
0,5
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie
Oczyszczalnia ścieków Tymienice (odległość 4,5 km)
Telefony (T/N) TAK
 • Odległość przyłącza od granicy terenu [m]
Przyłącze bezpośrednio do działki 112/6
Osoba przygotowująca ofertę

 

Imię i nazwisko Michalina Łagunionok
Telefon 43 825 02 34
e-mail m.lagunionok@zdunskawola.pl
Języki polski, angielski
 

Osoby do kontaktu

 

 

Imię i nazwisko Michalina Łagunionok
 Telefon 43 825 02 34
 e-mail m.lagunionok@zdunskawola.pl
Utworzony przez Michalina Łagunionok, m.lagunionok@zdunskawola.pl, 43 825 02 34

 

 

 

 

Skip to content