AGROS FORTUNA, SPACEROWA

Numer Działki dz. nr ewid. 281/5 i 281/12 obr. 5
Adres ul. Spacerowa 19 i 19A
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] 2,2016 ha
Kształt działki nieregularny
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) N
Właściciel / właściciele Skarb Państwa użytkowanie wieczyste: AGROS FORTUNA Sp. z o.o.
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Nie
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] Nie wymaga zgody na wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej Użytki nieklasyfikowane: Tereny przemysłowe Ba – 2,2016
Różnica poziomów terenu [m] Teren płaski
Obecne użytkowanie Tereny przemysłowe
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych
Poziom wód gruntowych [m] 1,0–2,0 m
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne T – linia elektroenergetyczna NN i WN – sieć wodociągowa – sieć kanalizacji sanitarnej – sieć kanalizacji deszczowej – sieć gazowa
Przeszkody występujące na powierzchni terenu T – budynki
Istniejące ograniczenia ekologiczne N
Budynki i zabudowania na terenie T – powierzchnia zabudowy ok. 4725,0 m2
Dostęp do drogi publicznej (bezpośredni albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej), Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Bezpośredni dojazd drogą powiatową – ul. Spacerową Droga asfaltowa o szerokości pasa drogowego ok. 20 m
Autostrada / droga krajowa km Droga Ekspresowa / droga krajowa [km] A1 ok. 55 km A2 ok. 60 km S8 ok. 7,5 km Droga wojewódzka 12(14) ok. 0,6 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km N
Kolej [km] Dworzec kolejowy Zduńska Wola ok. 1,3 km Dworzec kolejowy Zduńska Wola Karsznice ok. 4,2 km
Bocznica kolejowa [km] Zduńska Wola Karsznice ok. 5,0 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Port Lotniczy w Łodzi im. Władysława Reymonta ok. 50 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Łódź ok. 55 km
Elektryczność na terenie Tak
– Odległość przyłącza od granicy terenu [m] (elektryczność) sieć elektroenergetyczna WN w ul. Spacerowej
– Napięcie NN
– Dostępna moc
Gaz na terenie T – sieć gazowa niskoprężna – własne przyłącze
– Odległość przyłącza od granicy działki [m] (gaz)
– Wartość kaloryczna
– Średnica rury
– Dostępna objętość
Woda na terenie Tak
– Odległość przyłącza od granicy terenu (woda)
– Dostępna objętość (woda) 40 mm, 110 mm, 150 mm, 160 mm
Kanalizacja na terenie Tak
– Odległość przyłącza od granicy terenu (kanalizacja)
– Dostępna objętość (kanalizacja) sieć kanalizacji sanitarnej 200 mm sieć kanalizacji deszczowej 50 mm – 500 mm
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalnia ścieków przy ul. Tymienickiej ok. 3,3 km
Telefony Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu sieć telekomunikacyjna nadziemna w ul. Spacerowej ok. 20 m od granicy działki
Osoba do kontaktu
Telefon kontaktowy
Mail kontaktowy
Uwagi
Skip to content