CENTRUM, ZIELONOGÓRSKA

Numer Działki dz. nr ewid. 124/2 obr. 5, dz. nr ewid. 124/2, 126/3, 126/4, 126/5 i 126/6 obr. 5
Adres ul. Zielonogórska 19–21
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] 1,25 ha
Kształt działki Kształt podłużny
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) n
Właściciel / właściciele działka 124/2 obr. 5 własność PPHU CENTRUM, pozostałe działki własność Gmina Miasto Zduńska Wola użytkowanie wieczyste PPHU CENTRUM
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Nie
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] Klasa gruntów: R V – 0,2506 ha (działka 5–124/2) Użytki nieklasyfikowane: Tereny przemysłowe Ba – 0,9947 ha Nie wymaga zgody na wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej
Różnica poziomów terenu [m] Teren płaski
Obecne użytkowanie Teren przemysłowy i usługowy
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Poziom wód gruntowych [m] 1,0 m – 2,0 m
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne sieć elektroenergetyczna NN i SN sieć wodociągowa sieć kanalizacji sanitarnej sieć kanalizacji deszczowej sieć gazowa sieć telekomunikacyjna
Przeszkody występujące na powierzchni terenu T – budynki
Istniejące ograniczenia ekologiczne
Budynki i zabudowania na terenie T – powierzchnia zabudowy ok. 4064,0 m2
Dostęp do drogi publicznej (bezpośredni albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej), Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Bezpośredni dojazd drogą asfaltową – ul. Zielonogórską o szerokości pasa drogowego ok. 15 m
Autostrada / droga krajowa km Droga Ekspresowa / droga krajowa [km] A1 ok. 55 km A2 ok. 60 km S8 ok. 8 km Droga wojewódzka 12(14) ok. 1 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Kolej [km] Dworzec kolejowy Zduńska Wola Karsznice ok. 4 km Dworzec kolejowy Zduńska Wola ok. 2,3 km
Bocznica kolejowa [km] Zduńska Wola Karsznice ok. 6 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Port Lotniczy w Łodzi im. Władysława Reymonta ok. 50 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Łódź ok. 55 km
Elektryczność na terenie Tak
– Odległość przyłącza od granicy terenu [m] (elektryczność) WN – w ul. Zielonogórskiej
– Napięcie NN – podziemna SN – podziemna i nadziemna
– Dostępna moc
Gaz na terenie T – sieć gazowa niskoprężna
– Odległość przyłącza od granicy działki [m] (gaz)
– Wartość kaloryczna
– Średnica rury
– Dostępna objętość
Woda na terenie Tak
– Odległość przyłącza od granicy terenu (woda)
– Dostępna objętość (woda) 80 mm i 100 mm
Kanalizacja na terenie Tak
– Odległość przyłącza od granicy terenu (kanalizacja)
– Dostępna objętość (kanalizacja) – kanalizacja sanitarna 150 mm i 160 mm – kanalizacja deszczowa 150 mm
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Oczyszczalnia ścieków przy ul. Tymienickiej ok. 4 km
Telefony Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu
Osoba do kontaktu
Telefon kontaktowy
Mail kontaktowy
Uwagi
Skip to content