„ZDUŃSKA WOLA AKTYWUJE” NA TRANS POLAND

Zduńska Wola prezentuje swoją ofertę inwestycyjną na targach TransPoland

 

 

Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki „TransPoland” już po raz czwarty zgromadziły w Warszawie blisko 200 wystawców z 20 krajów Europy i Świata. Miasto Zduńska Wola prezentuje ofertę inwestycyjną, podkreślając przede wszystkim swoje doskonałe skomunikowanie dzięki trasie S8 i przebiegającym przez miasto kolejowym liniom transportowym. Jest reprezentowane przez prezydenta Piotra Niedźwieckiego.

 

Udział w targach to zadanie realizowane w ramach projektu pn.: „Zduńska Wola aktywuje – promocja gospodarcza regionu”, na które Miasto pozyskało fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

W wydarzeniu uczestniczą przedstawicie firm transportowych oraz instytucji publicznych, między innymi z Niemiec, Francji, Cypru, Chin, Turcji czy Białorusi. Zduńska Wola jest promowana jako atrakcyjne miejsce dla potencjalnych inwestorów – znakomicie usytuowane pod względem logistycznym. Odwiedzający stoisko mogą zapoznać się z ofertą wolnych terenów inwestycyjnych, warunkami obsługi przedsiębiorców, ulgami podatkowymi jakie oferuje miasto, działającymi w Zduńskiej Woli instytucjami otoczenia biznesu oraz ogólną charakterystyką miasta.

 


Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie są platformą rozmów biznesowych dla firm działających w głównych sektorach transportu. Podczas targów prezentowana jest cała gama produktów i usług z obszaru logistyki. Dzięki swojemu położeniu i doskonałemu skomunikowaniu Zduńska Wola jest znakomitym miejscem dla firm z tych branż.

 

Skip to content