Wdrożenie innowacji (nabór FELD.01.05)

Wdrożenie innowacji

Już 5 kwietnia 2024 r.  rozpocznie się kolejny nabór ogłaszany przez nasze Centrum w ramach działania FELD.01.05 Konkurencyjność MŚP. Tym razem przedsiębiorcy sektora MŚP będą mogli pozyskać dotację warunkową na wdrożenie innowacji projektowej lub procesowej.

Elementem fakultatywnym zgłoszonego do dofinansowania projektu może być tworzenie nowych modeli biznesowych poprzez specjalistyczne usługi doradcze, np. badanie rynku, dostosowanie produktu lub usługi do danego rynku, przygotowanie i rozwój strategii internacjonalizacji – w tym przypadku wsparcie z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego będzie miało formę dotacji bezzwrotnej.

Nabór konkursowy nr FELD.01.05-IP.02-003/24 ruszy 5 kwietnia i potrwa do 12 czerwca.

Osoby zainteresowane zachęcamy do rejestracji na spotkania informacyjne:

Spotkania odbywają się w godzinach 10.00-12.00. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniach decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Sprawdź dokumentację konkursową

Skip to content