Usługi dla firm: nowy konkurs FELD.01.05

Nowy nabór - usługi dla firm

Rusza nowy nabór w ramach działania FELD.01.05 Konkurencyjność MŚP skierowany do ośrodków innowacji, instytucji otoczenia biznesu (IOB), sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także uczelni wpisujących się w definicję IOB.

Wnioskodawcy mogą uzyskać dotację na realizację usług doradczych dla przedsiębiorstw lub wsparcie w formie grantu dla przedsiębiorstw działających do 2 lat w jednym z poniższych zakresów działań:

– na zwiększenie potencjału eksportowego oraz promocję oferty przedsiębiorstwa, w tym poprzez organizację i udział w imprezach wystawienniczych, misjach gospodarczych,

– na inwestycje w zakresie technologii Przemysłu 4.0 rozumianego jako zmiany polegające przede wszystkim na automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw, zwiększeniu wykorzystania systemów procesowych, przestawieniu na cyfrowy łańcuch dostaw.

Nabór wniosków rozpocznie się 19 marca 2024 r. o godz. 8.00 i potrwa do 25 kwietnia 2024 r. do godz. 12.00. Na dofinansowanie rozwoju usług dla firm przeznaczono 22,5 miliona złotych, a maksymalny procentowy poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi 85%.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją naborową dostępną na naszej stronie internetowej. Ponadto, w planach mamy organizację spotkań dotyczących uruchamianego naboru – o ich terminach poinformujemy wkrótce.

Więcej informacji na stronie: https://cop.lodzkie.pl/nabory-i-wyniki-konkursow/1166-feld-01-05-ip-02-001-24.html

Skip to content