SZANSE, MOŻLIWOŚCI I SPOSOBY POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH 2014-2020

image020

 

Zapraszamy na warsztaty: Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw – szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania

Łódź, 5 kwietnia, 2017

Hotel Tobaco, ul. Kopernika 64

Na warsztaty zapraszamy tych przedsiębiorców, którzy:

  • Posiadają już wiedzę na temat zasad wsparcia i źródeł finansowania w latach 2014-2020 i szukają szczegółowych informacji w tym zakresie.

  • Mają pomysł na projekt i są zainteresowani przygotowaniem wniosku w odniesieniu do możliwego zakresu FE.

W czasie warsztatu uczestnicy dowiedzą się m.in. o:

  • innowacyjności oraz możliwościach współpracy nauki i biznesu w kontekście Funduszy Europejskich;

  • możliwościach Funduszy Europejskich w zakresie wybranych celów działalności przedsiębiorstw;

  • planowaniu i realizacji wybranych typów projektów;

  • aktualnych konkursach – wsparcie finansowe na rzecz rozwoju wybranych rodzajów działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich.

Po warsztacie przedsiębiorcy będą mieli możliwość konsultacji swoich pomysłów indywidualnie z trenerami.

Warsztat poprowadzą Małgorzata Janczarek oraz Małgorzata Józwik.

8.45 – 9.00

Rejestracja; badanie potrzeb uczestników warsztatów
 

9.00 – 9.30

Wprowadzenie do tematu
Pojęcie innowacyjności w świetle dokumentów Programów europejskich.
 

9.30 – 11.00

Innowacyjność oraz współpraca nauki i biznesu w kontekście FE: Możliwości współpracy, konieczność współpracy, zakres współpracy w kontekście pozyskania środków FE

Możliwości FE w zakresie wybranych celów działalności przedsiębiorstw, planowanie i realizacja wybranych typów projektów
– definiowanie celów przedsiębiorstwa a strategia pozyskiwania środków,
– planowanie zakresu prac w obszarze pozyskiwania środków FE,
– wybrane konkursy- jak przygotować się do pozyskania środków.

Wsparcie finansowe na rzecz rozwoju wybranych rodzajów działalności gospodarczej w ramach FE- przegląd aktualnych konkursów
– przegląd konkursów,
– zdefiniowanie celów projektu w kontekście prowadzonej działalności,
– ogólne złożenia konkursów, regulaminy konkursów, formularze wniosków.
 

11.00 – 11.20

 Przerwa kawowa
 

11.20 – 13.20

 Wybrane konkursy – Podział na grupy (2 grupy x 10 os.)
Praca grupowa w obrębie wybranych konkursów:
– prezentacja założeń konkursu i dokumentacji
– określanie celu projektu w oparciu o założenia konkursowe
– planowanie adekwatnych do konkursu, realnych wskaźników
– planowanie działań
– wytyczne dotyczące finansowania i kwalifikowalności wydatków
– planowanie budżetu, harmonogramu
– wytyczne dotyczące promocji
– trwałość projektu
– ryzyko w projekcie
– wniosek o dofinansowanie – szczegółowe aspekty przygotowania, załączniki
 

13.20 – 14.00

 Poczęstunek
 

14.00 – 15.30

 Z czym przedsiębiorca będzie się musiał zmierzyć sięgając po FE:
Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach UE
– Przygotowanie studiów wykonalności na potrzeby projektów UE
– Ochrona własności przemysłowej
– Rozliczanie, sprawozdawczość i przygotowanie wniosków o płatność w projektach UE
 

15.30 – 16.00

Dyskusja i podsumowanie: weryfikacja wiedzy i badanie satysfakcji z uczestnictwa
 

16.00 – 17.00

 Część A | Konsultacje indywidualne uczestników z trenerami

Część B | Spotkania z przedstawicielami Regionalnych Punktów konsultacyjnych i jednostek badawczo-rozwojowych oraz centrów naukowych

W trakcie godziny w dwóch odrębnych punktach uczestnicy będą mieli możliwość konsultacji, spotkania, nawiązania współpracy, poznania możliwych zakresów współpracy


 Zgłoszenia na warsztat przyjmowane są elektronicznie poprzez stronę :
www.eurodlafirm2014-2020.pl

Aby zapisać się na warsztat wymagana jest rejestracja oraz założenie konta na platformie wymiany wiedzy.

Warsztat jest bezpłatny.
Liczba miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń, które spełnią warunki wstępne do udziału
w warsztacie.
Z jednej firmy w warsztacie może wziąć udział jedna osoba.

 

 

Skip to content