PROMOCJA GOSPODARCZA TRWA

 

 

 Prezydent Piotr Niedźwiecki i Michalina Łagunionok, z Punktu Informacji Gospodarczej Urzędu Miasta Zduńska Wola, przedstawili dziś działania jakie miasto podjęło w ramach projektu „Zduńska Wola aktywuje – promocja gospodarcza regionu”, na który w ubiegłym roku udało się pozyskać blisko 600 tys. zł unijnego dofinansowania.

 W ramach projektu tworzona jest oferta dla potencjalnych inwestorów przez promowanie zarówno terenów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego – Karsznice, oferty Miasta leżącej
w ŁSSE, jak i obszarów zgłoszonych przez prywatnych właścicieli w 2016 r.  Jednym z nadrzędnych zadań projektu jest także promocja lokalnego zduńskowolskiego biznesu ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych specjalizacji województwa łódzkiego, takich jak: przemysł włókienniczy i mody oraz zaawansowane materiały budowlane. Założeniem projektu jest realizacja przedsięwzięć  ukierunkowanych na stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP, zwiększenie poziomu handlu zagranicznego poprzez internacjonalizację działalności, zwiększenie dynamiki rozwoju przedsiębiorstw, przyciąganie inwestorów zewnętrznych.

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby przedsiębiorców oraz miasta Zduńska Wola w obszarze promocji gospodarczej. Wciąż niewystarczający rozwój lokalnego biznesu,
w tym obejmującego specjalizacje regionalne sprawiają, że Zduńska Wola potrzebuje spójnej kampanii dotyczącej promocji gospodarczej.

– Chcę podziękować przedsiębiorcom, którzy bardzo aktywnie odpowiadają na zapytania, czy też wnioski miasta Zduńska Wola, bo chcemy niezwykle pożytecznie zagospodarować środki, jakie pozyskaliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Ich głos jest niezwykle ważnym źródłem informacji przy trwającej kampanii promocji gospodarczej, ale też taką nicią porozumienia pomiędzy samorządem, a lokalnym biznesem – mówi Piotr Niedźwiecki, prezydent Zduńskiej Woli.

Dotychczas stworzono punkt informacji gospodarczej, miasto wzięło udział w targach międzynarodowych Trans Poland w Warszawie w 2016 r., odbywają się regularne spotkania
z przedsiębiorcami, w prasie gospodarczej pojawiają się ogłoszenia dotyczące zduńskowolskich terenów inwestycyjnych, powstał spot promocyjny ( https://www.youtube.com/watch?v=q8eo1xb8hao ), folder, katalog terenów inwestycyjnych, przewodnik dla inwestora, powstaje system informacji gospodarczej oraz strona internetowa dedykowana dla przedsiębiorców i inwestorów.

Na ten rok zaplanowane są kolejne zadania. M.in. udział w targach międzynarodowych Expo Real w Monachium, organizacja Międzynarodowego Forum Gospodarczego wraz z wizytą studyjną dziennikarzy w Zduńskiej Woli, kontynuacja spotkań z przedsiębiorcami, ogłoszenia w prasie, kampania billboardowa.

 

 

Skip to content