PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – ZAMÓWIENIA SPOŁECZNE – 17.11.2017

flagaUE

 

Departament Polityki Regionalnej zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Prawo Zamówień Publicznych – Zamówienia społeczne”.

 

Najbliższe szkolenie odbędzie się 17 listopada 2017 r. w godz. 9:00-16:30 (rejestracja od godz. 8:30 ) w Łodzi ul. Wólczańska 4a, budynek Cosinus.

 

Zajęcia poprowadzi:

 • Dr Andżela Gawrońska-Baran
  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych.

W przypadku chęci wzięcia udziału w szkoleniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ.

 

Dla kogo

Szkolenie jest skierowane do beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020.

 

Program szkolenia

 • Unijne regulacje prawne w zakresie aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.
 • Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne stosowanie przepisów art. 11-11c Pzp w przypadku ogłoszeń na usługi społeczne i inne szczególne usługi.
 • Odstąpienie od wszczęcia postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne.
 • Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne z uwzględnieniem obowiązkowych elementów postępowania określonych w przepisach Pzp oraz zasad równego traktowania i konkurencji, przejrzystości, proporcjonalności.
 • Opis przedmiotu zamówienia uwzględniający aspekty społeczne.
 • Wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty w postępowaniu na usługi społeczne.
 • Unieważnienia postępowania na usługi społeczne.
 • Warunki udziału w postępowaniu na usługi społeczne.
 • Kryteria oceny ofert w postępowaniu na usługi społeczne.
 • Elementy społeczne przy ocenie oferty pod kątem rażąco niskiej ceny.
 • Postępowanie w przypadku zamówień na usługi o mniejszej wartości powyżej 30.000 euro i poniżej 750.000 euro – sposób przeprowadzenia postępowania wraz z dokumentacją postępowania.
                                                       

Organizator szkolenia

Departament Polityki Regionalnej
Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel.: 42 663 30 28
e-mail: promocja.rpo@lodzkie.pl

 

 

Skip to content