ROZWÓJ ZAWODOWY ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY PRZEDSIĘBIORCÓW

szkoły

 

Dnia 30 maja 2017 r. o godzinie 10:00 w Sali Kameralnej Zduńskowolskiego Centrum Integracji Ratusz odbyło się czwarte z cyklu spotkań z przedsiębiorcami w ramach projektu pn. „Zduńska Wola aktywuje – promocja gospodarcza regionu”, na który Miasto Zduńska Wola pozyskało środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020.

 

Podczas spotkania przedstawiciele lokalnych firm zostali zapoznani z szeregiem możliwości współpracy szkół z przedsiębiorcami na wszystkich etapach nauczania, od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne.

 

Temat współistnienia szkolnictwa zawodowego i przedsiębiorstw na rynku pracy przybliżyła p. Marta Fendor – dyrektor Zespołu Szkół Aktywności Zawodowej w Zduńskiej Woli.

 

Konieczność aktywizacji zawodowej ucznia od najmłodszych lat podkreśliła w swojej wypowiedzi p. Ewa Marciniak-Kulka – nauczyciel-konsultant oraz Kierownik Zespołu ds. Jakości w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu.

 

Na spotkaniu z przedsiębiorcami nie mogło zabraknąć głosu przedsiębiorcy. P. Aleksandra Kurowska z firmy Almax opowiedziała o trudnościach związanych z pozyskaniem pracowników, a jednocześnie podkreśliła potrzebę aktywizacji zawodowej dzieci od najmłodszych lat.

 

Możliwości współpracy Cechu Rzemiosł Różnych z przedsiębiorcami przedstawiła p. Bogumiła Mocna – kierownik Biura Cechu w Zduńskiej Woli.

 

Zainteresowani aktywnie uczestniczyli w spotkaniu wymieniając cenne poglądy i uwagi, a bezpośrednim skutkiem dyskusji są obecnie prowadzone rozmowy pomiędzy dyrektorami szkół a przedsiębiorcami, które mają na celu zbudowanie płaszczyzny stałej współpracy.

 

Kolejne spotkanie w ramach projektu planowane jest na wrzesień 2017 roku.

 

 

szko la 2

 

Skip to content