POROZUMIENIE O WZAJEMNEJ PROMOCJI

 

 

Przedstawiciele miasta Zduńska Wola i ośmiu samorządów naszego regionu podpisali dziś porozumienie, na mocy którego w przyszłym roku wydany zostanie katalog terenów inwestycyjnych. Koszty przedsięwzięcia poniesione zostaną solidarnie, samorządy zobowiązały się też do wzajemnego promowania terenów pozostałych sygnatariuszy porozumienia. Miasto Zduńska Wola jest Partnerem Inicjatorem porozumienia.

W katalogu znajdzie się 39 ofert terenów inwestycyjnych: siedem Miasta Zduńska Wola, osiem Gminy Zduńska Wola, jeden Gminy Zapolice, 11 gminy Sędziejowice, jeden Gminy Sieradz, 10 Gminy Łask oraz jeden Gminy Brzeźnio. Poza tymi gminami w przedsięwzięciu udział biorą też powiat zduńskowolski oraz Gmina Złoczew, które obecnie nie mają w swojej ofercie terenów inwestycyjnych, niemniej jednak katalog ma być corocznie aktualizowany, a wszyscy sygnatariusze ponoszą koszt pierwotnego opracowania wydawnictwa. Dalsze koszty związane z drukiem i aktualizacją dzielone są proporcjonalnie, w zależności od ilości terenów inwestycyjnych umieszczonych przez danego sygnatariusza.

Katalog zostanie wydany w formie dwujęzycznej polsko-angielskiej, w nakładzie 1000 egz. i będzie dostępny dla potencjalnych inwestorów u każdego z sygnatariuszy, również w formie elektronicznej on-line. Ma być też kolportowany podczas wydarzeń i targów, w których gminy będą brały udział. 

 

Skip to content