PODSUMOWANIE PROJEKTU PN. „ZDUŃSKA WOLA AKTYWUJE – PROMOCJA GOSPODARCZA REGIONU”

1

 

Projekt pn. „Zduńska Wola aktywuje – promocja gospodarcza regionu”, na który Miasto otrzymało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 skończył się wraz z końcem 2017 roku.

 

Projekt realizowany był w ramach Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw; Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu. Umowa podpsana została 17 maja 2016 roku.

 

Projekt polegał na realizacji działań obejmujących promocję zarówno Miasta Zduńska Wola jako miejsca sprzyjającego przedsiębiorcom, jak i terenów inwestycyjnych, w tym Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, ale przede wszystkim przedsiębiorców, również na arenie międzynarodowej.

 

Pozostałe cele projektu:

– silniejsza identyfikacja przedsiębiorców z terenu Zduńskiej Woli, jako dobrej marki a tym samym poprawa wizerunku miasta, jako wspierającego lokalny biznes;

– promocję przedsiębiorców,

– zwiększenie wiedzy o ofercie firm ze Zduńskiej Woli,

– lepsza rozpoznawalność miasta, regionu, firm, pozytywne asocjacje, przez mieszkańców Europy, Polski,

– rozwój sieci kontaktów i współpracy np. formie powiązań kooperacyjnych, klastrów,

– zwiększenie poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych specjalizacji,

– wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu,

– nawiązywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi,

– pozyskiwanie informacji na temat rynków zagranicznych.

 

Zrealizowano wszystkie ujęte we wniosku o dofinansowanie zadania:

 

 • opracowanie programu promocji gospodarczej;
 • utworzenie systemu informacji gospodarczej (aktualizowana na bieżąco strona internetowa www.aktywuje.zdunskawola.pl, baza lokalnych przedsiębiorców, baza terenów inwestycyjnych);
 • udział w targach i wydarzeniach międzynarodowych promujących tereny inwestycyjne:

Targi Trans Poland 2016 (8-10 listopada 2016 roku);

Targi Investate Poland 2017 (21-23 kwietnia 2017 roku);

Targi Expo Real 2017 w Monachium (4-6 października 2017 roku);

 • organizacja wizyty studyjnej – spotkanie dziennikarzy z przedstawicielami zduńskowolskich firm;
 • organizacja Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Zduńskiej Woli w terminie 8-9 czerwca 2017 roku;

 

2

 • realizacja kampanii promocyjnej w mediach oraz za pomocą narzędzi informacyjno – promocyjnych:
 • miesięczna kampania billboardowa (cztery lokalizacje przy trasach szybkiego ruchu: okolice Łodzi, Wrocławia, Warszawy i Poznania);
 • 8 ogłoszeń w dwóch ogólnopolskich miesięcznikach gospodarczych Manager i My Company Polska;

20171128 122230

 • foldery promocyjne, poradnik inwestora oraz katalog terenów inwestycyjnych;
 • film promocyjny;
 • roll-upy, ścianka;
 • sześć spotkań z przedsiębiorcami.

 

3

 

Skip to content