PODDZIAŁANIE 3.2.1 BADANIA NA RYNEK

PARP

 

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”, PARP oferuje do 20 mln zł dofinansowania na realizację projektu, którego  efektem będzie wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów czy usług. Można też uzyskać dofinansowanie na eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo. Program skierowany do firm działających w średnich miastach.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową od 17 lat wspierającą przedsiębiorców, głównie tych mikro, małych i średnich. Zaangażowana jest w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. 

Więcej informacji TUTAJ.

 

Banner informacyjny

 

Pytań i odpowiedzi na wszelkie zapytania dotyczące możliwości skorzystania z działania udzieli także Informatorium PARP:

info@parp.gov.pl tel.: 801 33 22 02; 22 432 89 91-3

 

 

 

 

Skip to content