„PAKIET DLA ŚREDNICH MIAST” DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

pakiet

 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, wcielając w życie założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, opracowało i uruchomiło Pakiet dla średnich miast

 

Strategia wśród celów na najbliższe lata wskazuje zrównoważony rozwój całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym. Jednym z projektów strategicznych realizujących SOR jest Pakiet dla średnich miast – ukierunkowany na wyrównanie szans rozwojowych wszystkich obszarów, w szczególności tych z największymi problemami społeczno-gospodarczymi.

Pakiet dla średnich miast opiera się na dwóch filarach niezbędnych do trwałego i stabilnego rozwoju każdego miasta: z jednej strony jest to wsparcie w inwestycji publicznych podejmowanych przez samorządy, z drugiej zaś tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, w tym sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Pakiet ten opiera się na dwóch filarach niezbędnych dla trwałego i stabilnego rozwoju każdego miasta:

  • wsparcie inwestycji publicznych podejmowanych przez samorządy;
  • tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, w tym sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

W ramach Pakietu przedsiębiorcy ze średnich miast bądź ich najbliższej okolicy mogą uzyskać dofinansowanie w zakresie wybranych Krajowych Programów Operacyjnych łącznie na mkwotę około 600 mln złotych Jednym z nich jesty Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), w którym uruchomiona została II edycja konkursu w ramach działania 3.2. Wdrożenie wyników prac B+R. poddziałanie 3.2.1. Badania na rynek. Powyższe dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zmierzających do wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów. O wsparcie mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy. W ramach konkursu firmy mogą pozyskać nawet 20 mln dotacji na projekt.

 

Nabór wniosków rozpoczął się 20 marca i potrwa do 5 grudnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

www.miir.gov.pl/rozwoj-miast

w zakładce „Nabory dedykowane dla miast średnich w 2018 roku”.

 

 

Skip to content