ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE Z FUNDUSZAMI ZEWNĘTRZNYMI

SPOTKANIE

We wtorek 7 marca w Sali Kameralnej Ratusza odbyło się spotkanie zrealizowane w ramach projektu pn. „Zduńska Wola aktywuje – promocja gospodarcza regionu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Tematem wydarzenia skierowanego zarówno do obecnych przedsiębiorców jak i tych osób, które dopiero planują swoją przygodę z biznesem były możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych z różnych źródeł. Gospodarzem spotkanie był Piotr Niedźwiecki – Prezydent Miasta Zduńska Wola.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z prezentacjami czterech instytucji:

  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi,

  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,

  • Banku Gospodarstwa Krajowego,

  • Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli.

Zainteresowani mieli także możliwość indywidualnych rozmów z prelegentami.

Kolejne spotkanie, którego tematyką będzie szkolnictwo zawodowe w kontekście możliwości zatrudnienia planowane jest na maj 2017 r.

Skip to content