Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP  w Zduńskiej Woli w ramach środków Algorytmu – 13 miejsc.

Kwota dotacji wynosi  do 25 000,00 zł

Termin składania wniosków od 12.10.2022 do 14.10.2022

Wnioski można pobierać ze strony internetowej www.zdunskawola.praca.gov.pl

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem warunków i trybu przyznawania z Funduszu Pracy  jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępnym na w/w stronie.

Wypełniony wniosek oraz formularz o pomocy de minimis należy złożyć do sekretariatu PUP.

 

Skip to content