MODELE BIZNESOWE MŚP – OGŁOSZONY KONKURS

MONEY

 

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłosiło konkurs pn. Modele Biznesowe MŚP. Dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu z poddziałania 2.2.1 przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy planują opracować nowy model biznesowy firmy w z zamiarem ekspansji na rynki zagraniczne. 

 

Przez nowy model biznesowy w tym wypadku należy rozumieć opracowanie, dotyczące wprowadzenia nowych lub już istniejących produktów (wyrobów lub usług) przedsiębiorstwa na nowe zagraniczne rynki zbytu.

 

Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu zaplanowano 4 180 800 zł, a maksymalna  kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 70 000 zł.

Wnioskodawcy mogą otrzymać dofinansowanie (jako pomoc publiczną albo pomoc de minimis) w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych.

Termin i miejsce składania wniosków o dofinansowanie: 28 lutego – 6 kwietnia br. w siedzibiejednostki Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

 

Więcej informacji i dokumentacja konkursowa znajdują się TUTAJ.

 

 

Skip to content