Mobilny Punkt Informacyjny w Zduńskiej Woli

Z inicjatywy Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego dnia 9 maja br. w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Zduńskiej Woli (ul. Szadkowska 6c) w godzinach 11:30-14:00 zostanie zorganizowany Mobilny Punkt Informacyjny na temat funduszy Unii Europejskiej oraz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

MPI to forma spotkań z klientami (w formie konsultacji indywidualnych) przeprowadzana poza siedzibą Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich i z uwzględnieniem zidentyfikowanych potrzeb informacyjnych mieszkańców danego terenu. Celem konsultacji jest zwiększenie świadomości Beneficjentów oraz potencjalnych Beneficjentów o możliwości otrzymania bezpłatnej, profesjonalnej i kompleksowej informacji dotyczącej Funduszy Europejskich oraz PPP w Punktach Informacyjnych oraz przekazanie informacji o zakresie usług oferowanych przez Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Ponadto, MPI ma na celu zachęcenie Klientów do skorzystania z usług PIFE, jak również dostarczenie informacji o możliwościach korzystania z Programów finansowanych z Funduszy Europejskich i ze współfinansowanych projektów oraz o zasadach ich realizacji.

Podczas indywidualnych konsultacji, każdy zainteresowany otrzyma informację m.in.
w zakresie środków na otwarcie działalności gospodarczej, dotacji i pożyczek na rozwój firmy, wsparcia dla organizacji pozarządowych, a także aktualnych i planowanych konkursów w ramach Funduszy Europejskich.

Więcej informacji na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/mobilne-punkty-informacyjne-w-wojewodztwie-lodzkim-maj-2022/

Skip to content