Konsultacje społeczne nowego programu „Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027”

Szanowni Państwo,

w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Grzegorza Schreibera, mamy przyjemność zaprosić na konsultacje społeczne nowego programu „Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027”.

Już 4 stycznia 2022 r. o godzinie 10:00 odbędzie się specjalne spotkanie w formule on-line dedykowane przedsiębiorcom z naszego regionu.

Chcemy, aby spotkania te w większym stopniu niż poprzednie były okazją przedstawienia Państwa spostrzeżeń i uwag wobec kierunków wykorzystania środków unijnych w regionie zaplanowanych w FEŁ2027 i były formą wysłuchania publicznego.

Na spotkaniach tych ograniczymy naszą rolę do niezbędnego minimum, licząc na Państwa głos i opinię wobec przyjętych w programie rozwiązań. Mamy nadzieję, że ponad miesięczny okres od opublikowania projektu programu będzie wystarczający do wypracowania stanowiska wobec niego i zaprezentowania go podczas ww. spotkań.

Dlatego uprzejmie proszę o przekazanie w mailu zgłaszającym Państwa udział  w spotkaniu informacji o chęci zabrania głosu. Pozwoli nam to na właściwe przygotowanie spotkania.

Chcemy podkreślić, iż każda Państwa opinia, jako potencjalnych beneficjentów i odbiorców pomocy UE ma dla samorządu województwa łódzkiego szczególne znaczenie i pozwoli w większym stopniu dopasować program do zgłaszanych przez Państwa potrzeb.

Link umożliwiający dołączenie do spotkania zostanie przesłany na adresy e-mailowe osób, które do dnia 3 stycznia 2022 r. prześlą swoje zgłoszenie na adres e-mail: programowanie2020@lodzkie.pl.

 

Łączna wysokość środków w ramach FEŁ 2027 to: 2 636 312 374 EUR. Na kwotę tę składają się środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 717 388 119 EUR, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – 574 571 053 EUR oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – 344 353 202 EUR.

Z projektem programu można zapoznać się pod adresem:

https://rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/5008-projektu-programu-fundusze-europejskie-dla-lodzkiego-2027

 

Skip to content