III POSIEDZENIE RADY GOSPODARCZEJ W MABUDO

222

 

 

12 października członkowie Rady spotkali się w siedzibie Spółki Mabudo. Firma działa od 1989 roku, a od 1996 swoją siedzibę ma w Zduńskiej Woli. Produkuje materiały budowlane: pustaki stropowe, beliki, nadproża okienne i drzwiowe oraz wiele innych elementów na indywidualne potrzeby odbiorców. Klientom oferuje również kompletne realizacje domów wraz z instalacjami, pokryciem dachu, stolarką okienną i drzwiową, wykończeniami wnętrz oraz drogami dojazdowymi. Podczas posiedzenia Rady Gospodarczej o pełnym zakresie usług Mabudo, a także o drodze rozwoju firmy, zrealizowanych projektach i planach na przyszłość mówił jej prezes Radosław Rogalski.

Podczas posiedzenia członkowie Rady poruszali również zagadnienia wynikające z proponowanych zamian do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Zduńskiej Woli. W sposób szczególny omawiano przeznaczenia poszczególnych terenów oraz poprawę układu komunikacyjnego miasta, z uwzględnieniem konieczności powstania południowej obwodnicy Zduńskiej Woli.

Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Zduńska Wola została powołana 22 lutego 2017 na lata 2017 – 2020 w celu zapewnienia udziału przedstawicieli środowiska przedsiębiorców w kształtowaniu polityki gospodarczej Zduńskiej Woli, a także rozwoju przedsiębiorczości na jej obszarze.

W pracach Rady biorą udział: Aleksandra Kurowska – PPH ALMAX MARIANNA KUROWSKA, Witold Pawelski – FERAX SP. Z O.O., Krystyna Bladowska – FOMAX KRYSTYNA BLADOWSKA, Marcin Zięba – BORG AUTOMOTIVE SP. Z O.O., Janusz Żołyniak – TBS „ZŁOTNICKI” SP. Z O.O. ZDUŃSKA WOLA, Mieczysław Piekarski – PKS ZDUŃSKA WOLA SP. Z O.O., Zbigniew Nowakowski – NOWA LOGISTIC SP. Z O.O., Jan Kaczmarek – CENTRUM PASAŻ SP. Z O.O., Radosław Rogalski – MABUDO SP. Z O.O., Grzegorz Szmyt – MPWiK SP. Z O.O. W ZDUŃSKIEJ WOLI, Mieczysław Pluskota – TERMET GRUPA SBS MIECZYSŁAW PLUSKOTA, Zbigniew Płuciennik – ELEKTROCIEPŁOWNIA ZDUŃSKA WOLA SP. Z O.O., Józef Wrzesiński – P.W. DOR-DACH S.C., Bogumiła Mocna – CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH, Ernest Adamczyk – GOLDENCOM SP. Z O.O. SP. K., Jakub Wójcik – IZODOM 2000 POLSKA SP. Z O.O., Piotr Walaszczyk – ZAKŁAD OBUWIA EXBUT JERZY WALASZCZYK, Andrzej Aleksandrowicz – MSC SP. Z O.O. W ZDUŃSKIEJ WOLI, Grzegorz Mielczarek – PPHU GRZEGORZ MIELCZAREK, Zbigniew Piczman – MPK SP. Z O.O. ZDUŃSKA WOLA.

 

4444

 

333

 

111

 

555

 

 

Skip to content