Fundacja Inkubator zaprasza do udziału w projekcie „Młodzi na start”

mlodzi-na-start

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości wśród osób młodych poprzez zapewnienia wsparcia w zakresie samozatrudnienia.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne w tym osoby z niepełnosprawnościami, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • zamieszkują lub uczą się (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa łódzkiego,
  • są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy lub biernymi zawodowo,
  • są w wieku 18-29 lat,
  • utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. z powodu epidemii COVID-19.

Formy wsparcia:

  • szkolenie oraz pomoc eksperta dotacyjnego,
  • wsparcie finansowe na uruchomienie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Młodzi na Start” oraz formularz rekrutacyjny są do pobrania na stronie internetowej projektu www.mlodzinastart.inkubator.org.pl  oraz w siedzibie Biura projektu.

Rekrutacja w ramach III edycji projektu prowadzona jest do 23.11.2021 r. lub do wyczerpania miejsc.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane są w dni robocze od godz. 8.00-15.00 w Biurze projektu w Fundacji Inkubator w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24 (osobiście, pocztą tradycyjną lub e-mail na adres mlodzinastart@inkubator.org.pl. )

Skip to content