BONEX, MONIUSZKI

Numer Działki dz. nr ewid. 45 obr. 9
Adres ul. Moniuszki 19–27
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] 1,145 ha
Kształt działki podłużny
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) nie
Właściciel / właściciele własność Spółdzielnia BONEX
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Nie
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] R IVb – 0,2825 ha; R V – 0,86 ha; nie wymaga zgody na wyłączenie z produkcji rolnej
Różnica poziomów terenu [m] Teren płaski
Obecne użytkowanie Teren przemysłowy i usługowy
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych
Poziom wód gruntowych [m] większość pow. działki 1,0–1,5 m; niewielki fragment działki < 1,0 m
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne sieć elektroenergetyczna NN i WN sieć wodociągowa sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej sieć gazowa średnioprężna w ulicy Kanałowej (odległość ok. 115 m) sieć telekomunikacyjna sieć ciepłownicza wysokoparametrowa w ulicy Moniuszki
Przeszkody występujące na powierzchni terenu T – budynki
Istniejące ograniczenia ekologiczne
Budynki i zabudowania na terenie T – powierzchnia magazynowa ok. 1 000 m2 − powierzchnia budynków niezadaszonych ok. 1 200 m2
Dostęp do drogi publicznej (bezpośredni albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej), Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Bezpośredni dojazd miejską drogą gruntową – ul. Moniuszki o szerokości pasa drogowego ok. 8 m. Planowane poszerzenie ww. drogi docelowo do ok. 24 m, zgodnie z planem obejmującym teren na południe od przedmiotowej nieruchomości (już dokonano podziałów niezbędnych pod poszerzenie drogi).
Autostrada / droga krajowa km Droga Ekspresowa / droga krajowa [km] A1 ok. 50 km A2 ok. 78 km S8 ok. 8,6 km Droga wojewódzka 482 ok. 0,7 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Kolej [km] Dworzec kolejowy Zduńska Wola Karsznice ok. 4 km Dworzec kolejowy Zduńska Wola ok. 2,4 km
Bocznica kolejowa [km] Zduńska Wola Karsznice ok. 6 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Port Lotniczy w Łodzi im. Władysława Reymonta ok. 50 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Łódź ok. 55 km
Elektryczność na terenie Tak
– Odległość przyłącza od granicy terenu [m] (elektryczność)
– Napięcie NN – podziemna WN – podziemna
– Dostępna moc
Gaz na terenie N
– Odległość przyłącza od granicy działki [m] (gaz) w ulicy Kanałowej (odległość ok. 115 m)
– Wartość kaloryczna
– Średnica rury sieć gazowa średnioprężna
– Dostępna objętość
Woda na terenie Tak
– Odległość przyłącza od granicy terenu (woda)
– Dostępna objętość (woda) 40 mm na działce i 300 mm w ul. Moniuszki
Kanalizacja na terenie Tak
– Odległość przyłącza od granicy terenu (kanalizacja)
– Dostępna objętość (kanalizacja) T – kanalizacja sanitarna 150 mm wpięta do kanalizacji deszczowej – kanalizacja deszczowa 100, 150, 300 i 400 mm
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Oczyszczalnia ścieków przy ul. Tymienickiej ok. 4 km
Telefony Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu
Osoba do kontaktu Michalina Łagunionok
Telefon kontaktowy 43 825 02 34
Mail kontaktowy m.lagunionok@zdunskawola.pl
Uwagi brak

 

Skip to content