Aktywuje Aktywuje

BONEX, MONIUSZKI

Numer Działki
dz. nr ewid. 45 obr. 9
Adres
ul. Moniuszki 19-27
Ulica
ul. Stanisława Moniuszki, Zduńska Wola, zduńskowolski, łódzkie
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]
1,145
Kształt działki
podłużny
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
nie
Właściciel / właściciele
własność Spółdzielnia BONEX
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
-
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
R IVb - 0,2825 ha; R V - 0,86 ha; nie wymaga zgody na wyłączenie z produkcji rolnej
Różnica poziomów terenu [m]
Teren płaski
Obecne użytkowanie
Teren przemysłowy i usługowy
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych
Poziom wód gruntowych [m]
większość pow. działki 1,0-1,5 m; niewielki fragment działki < 1,0 m
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu
Przeszkody podziemne
sieć elektroenergetyczna NN i WN sieć wodociągowa sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej sieć gazowa średnioprężna w ulicy Kanałowej (odległość ok. 115 m) sieć telekomunikacyjna sieć ciepłownicza wysokoparametrowa w ulicy Moniuszki
Przeszkody występujące na powierzchni terenu
T - budynki
Istniejące ograniczenia ekologiczne
-
Budynki i zabudowania na terenie
T – powierzchnia magazynowa ok. 1 000 m2 − powierzchnia budynków niezadaszonych ok. 1 200 m2
Dostęp do drogi publicznej (bezpośredni albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej), Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
Bezpośredni dojazd miejską drogą gruntową – ul. Moniuszki o szerokości pasa drogowego ok. 8 m. Planowane poszerzenie ww. drogi docelowo do ok. 24 m, zgodnie z planem obejmującym teren na południe od przedmiotowej nieruchomości (już dokonano podziałów niezbędnych pod poszerzenie drogi).
Autostrada / droga krajowa km Droga Ekspresowa / droga krajowa [km]
A1 ok. 50 km A2 ok. 78 km S8 ok. 8,6 km Droga wojewódzka 482 ok. 0,7 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
-
Kolej [km]
Dworzec kolejowy Zduńska Wola Karsznice ok. 4 km Dworzec kolejowy Zduńska Wola ok. 2,4 km
Bocznica kolejowa [km]
Zduńska Wola Karsznice ok. 6 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Port Lotniczy w Łodzi im. Władysława Reymonta ok. 50 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Łódź ok. 55 km
Elektryczność na terenie
- Odległość przyłącza od granicy terenu [m] (elektryczność)
-
- Napięcie
NN – podziemna WN – podziemna
- Dostępna moc
-
Gaz na terenie
N
- Odległość przyłącza od granicy działki [m] (gaz)
w ulicy Kanałowej (odległość ok. 115 m)
- Wartość kaloryczna
-
- Średnica rury
sieć gazowa średnioprężna
- Dostępna objętość
-
Woda na terenie
- Odległość przyłącza od granicy terenu (woda)
-
- Dostępna objętość (woda)
40 mm na działce i 300 mm w ul. Moniuszki
Kanalizacja na terenie
- Odległość przyłącza od granicy terenu (kanalizacja)
-
- Dostępna objętość (kanalizacja)
T – kanalizacja sanitarna 150 mm wpięta do kanalizacji deszczowej – kanalizacja deszczowa 100, 150, 300 i 400 mm
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie
Oczyszczalnia ścieków przy ul. Tymienickiej ok. 4 km
Telefony
Osoba do kontaktu
Michalina Łagunionok
Telefon kontaktowy
43 825 02 34
Mail kontaktowy
m.lagunionok@zduńskawola.pl
Uwagi
brak