Aktywuje Aktywuje

WAZA OPIESIŃSKA 17

Numer Działki
dz. nr ewid. 73/2, 74/1 i 74/2 obr. 2
Adres
ul. Opiesińska 17/19
Ulica
ul. Opiesińska 17, Miasto Zduńska Wola, Zduńskowolski, Łódzkie
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]
1,9188 ha
Kształt działki
nieregularny
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
N
Właściciel / właściciele
dz. nr ewid. 74/1 i 74/2 obr. 2 własność Skarb Państwa użytkowanie wieczyste: Centrum Hurtowe WAZA Sp. z o.o. dz. nr ewid. 73/2 obr. 2 własność Firma „Bomaz” Z. Marcinkowski i Wspólnicy Spółka Jawna
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
-
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
Klasa gruntów: R IIIa – 0,0645 ha R IIIb – 0,2581 ha R IVa – 0,2935 ha Nie wymaga zgody na wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej Użytki nieklasyfikowane: Inne tereny zabudowane Bi – 1,3026 ha
Różnica poziomów terenu [m]
Teren płaski o różnicach wysokości do 2 m
Obecne użytkowanie
Tereny usługowe
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych
Poziom wód gruntowych [m]
1,0 – 3,0 m
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu
Przeszkody podziemne
T – linia elektroenergetyczna NN – sieć wodociągowa, – sieć kanalizacji sanitarnej
Przeszkody występujące na powierzchni terenu
T – słupy energetyczne, budynki
Istniejące ograniczenia ekologiczne
N
Budynki i zabudowania na terenie
T – powierzchnia zabudowy 5422,93 m2
Dostęp do drogi publicznej (bezpośredni albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej), Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
Bezpośredni dojazd drogą powiatową – ul. Opiesińską Droga asfaltowa o szerokości pasa drogowego ok. 11 m
Autostrada / droga krajowa km Droga Ekspresowa / droga krajowa [km]
A1 ok. 55 km A2 ok. 60 km S8 ok. 6 km Droga wojewódzka 12(14) ok. 0,6 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
N
Kolej [km]
Dworzec kolejowy Zduńska Wola ok. 1 km Dworzec kolejowy Zduńska Wola Karsznice ok. 5,5 km
Bocznica kolejowa [km]
Zduńska Wola Karsznice ok. 6,5 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Port Lotniczy w Łodzi im. Władysława Reymonta ok. 50 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Łódź ok. 55 km
Elektryczność na terenie
- Odległość przyłącza od granicy terenu [m] (elektryczność)
sieć elektroenergetyczna WN w ul. Opiesińskiej
- Napięcie
sieć elektroenergetyczna NN
- Dostępna moc
-
Gaz na terenie
Nie
- Odległość przyłącza od granicy działki [m] (gaz)
sieć gazowa średnioprężna w ul. Klonowej ok. 350 m
- Wartość kaloryczna
-
- Średnica rury
-
- Dostępna objętość
-
Woda na terenie
- Odległość przyłącza od granicy terenu (woda)
-
- Dostępna objętość (woda)
-
Kanalizacja na terenie
- Odległość przyłącza od granicy terenu (kanalizacja)
-
- Dostępna objętość (kanalizacja)
100 mm, 150 mm i 200 mm
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie
oczyszczalnia ścieków przy ul. Tymienickiej ok. 2 km
Telefony
Odległość przyłącza od granicy terenu
-