Aktywuje Aktywuje

PKP, KOLEJOWA

Numer Działki
dz. nr ewid. 1/5, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/15, 1/56, 1/57 oraz fragment dz. nr ewid. 1/16 obr. 18
Adres
ul. Kolejowa 1, 5, 7, 11-15, 17 i 25
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]
2,0 ha
Kształt działki
Kształt nieregularny, podłużny
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
Właściciel / właściciele
Skarb Państwa / użytkowanie wieczyste: Polskie Koleje Państwowe S.A.
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
-
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
Tereny Kolejowe
Różnica poziomów terenu [m]
Teren płaski
Obecne użytkowanie
Tereny przemysłowe i usługowe
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych
Poziom wód gruntowych [m]
> 3,0 m
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu
Przeszkody podziemne
sieć wodociągowa sieć kanalizacji deszczowej i pozostałej sieć elektroenergetyczna NN sieć teletechniczna sieć ciepłownicza niskoparametrowa (nieczynna)
Przeszkody występujące na powierzchni terenu
liczne zabudowania sieć elektroenergetyczna NN zadrzewienie
Istniejące ograniczenia ekologiczne
N
Budynki i zabudowania na terenie
T – liczne zabudowania
Dostęp do drogi publicznej (bezpośredni albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej), Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
Dojazd bezpośredni drogą powiatową ul. Kolejową. Droga asfaltowa o szerokości pasa drogowego ok. 10 m
Autostrada / droga krajowa km Droga Ekspresowa / droga krajowa [km]
A1 ok. 55 km A2 ok. 60 km S8 ok. 4 km Droga wojewódzka 12(14) ok. 4 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
N
Kolej [km]
Dworzec kolejowy Zduńska Wola Karsznice ok. 2,4 km Dworzec kolejowy Zduńska Wola ok. 7,4 km
Bocznica kolejowa [km]
Zduńska Wola Karsznice ok. 0,5 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Port Lotniczy w Łodzi im. Władysława Reymonta ok. 50 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Łódź ok. 55 km
Elektryczność na terenie
- Odległość przyłącza od granicy terenu [m] (elektryczność)
-
- Napięcie
NN
Gaz na terenie
Nie
- Odległość przyłącza od granicy działki [m] (gaz)
sieć gazowa niskoprężna w ul. Murarskiej ok. 5 km
- Wartość kaloryczna
-
- Średnica rury
-
- Dostępna objętość
-
Woda na terenie
- Odległość przyłącza od granicy terenu (woda)
-
- Dostępna objętość (woda)
90 mm, 63 mm, 50 mm, 40 mm, 32 mm
Kanalizacja na terenie
- Odległość przyłącza od granicy terenu (kanalizacja)
-
- Dostępna objętość (kanalizacja)
T – sieć kanalizacji deszczowej 150 mm, 200 mm, 250 mm – sieć kanalizacyjna pozostała 150 mm, 200 mm, 300 mm, 600 mm
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie
Oczyszczalnia ścieków przy ul. Tymienickiej ok. 9 km
Telefony
Odległość przyłącza od granicy terenu
-