Aktywuje Aktywuje

CENTRUM, ZIELONOGÓRSKA

Numer Działki
dz. nr ewid. 124/2 obr. 5, dz. nr ewid. 124/2, 126/3, 126/4, 126/5 i 126/6 obr. 5
Adres
ul. Zielonogórska 19 - 21
Ulica
ul. Zielonogórska, Miasto Zduńska Wola, Zduńskowolski, łódzkie
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]
1,25 ha
Kształt działki
Kształt podłużny
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
n
Właściciel / właściciele
działka 124/2 obr. 5 własność PPHU CENTRUM, pozostałe działki własność Gmina Miasto Zduńska Wola użytkowanie wieczyste PPHU CENTRUM
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
-
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
Klasa gruntów: R V – 0,2506 ha (działka 5-124/2) Użytki nieklasyfikowane: Tereny przemysłowe Ba – 0,9947 ha Nie wymaga zgody na wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej
Różnica poziomów terenu [m]
Teren płaski
Obecne użytkowanie
Teren przemysłowy i usługowy
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych
Poziom wód gruntowych [m]
1,0 m – 2,0 m
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu
Przeszkody podziemne
sieć elektroenergetyczna NN i SN sieć wodociągowa sieć kanalizacji sanitarnej sieć kanalizacji deszczowej sieć gazowa sieć telekomunikacyjna
Przeszkody występujące na powierzchni terenu
T – budynki
Istniejące ograniczenia ekologiczne
-
Budynki i zabudowania na terenie
T – powierzchnia zabudowy ok. 4064,0 m2
Dostęp do drogi publicznej (bezpośredni albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej), Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
Bezpośredni dojazd drogą asfaltową – ul. Zielonogórską o szerokości pasa drogowego ok. 15 m
Autostrada / droga krajowa km Droga Ekspresowa / droga krajowa [km]
A1 ok. 55 km A2 ok. 60 km S8 ok. 8 km Droga wojewódzka 12(14) ok. 1 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
-
Kolej [km]
Dworzec kolejowy Zduńska Wola Karsznice ok. 4 km Dworzec kolejowy Zduńska Wola ok. 2,3 km
Bocznica kolejowa [km]
Zduńska Wola Karsznice ok. 6 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Port Lotniczy w Łodzi im. Władysława Reymonta ok. 50 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Łódź ok. 55 km
Elektryczność na terenie
- Odległość przyłącza od granicy terenu [m] (elektryczność)
WN – w ul. Zielonogórskiej
- Napięcie
NN – podziemna SN – podziemna i nadziemna
- Dostępna moc
-
Gaz na terenie
T – sieć gazowa niskoprężna
- Odległość przyłącza od granicy działki [m] (gaz)
-
- Wartość kaloryczna
-
- Średnica rury
-
- Dostępna objętość
-
Woda na terenie
- Odległość przyłącza od granicy terenu (woda)
-
- Dostępna objętość (woda)
80 mm i 100 mm
Kanalizacja na terenie
- Odległość przyłącza od granicy terenu (kanalizacja)
-
- Dostępna objętość (kanalizacja)
– kanalizacja sanitarna 150 mm i 160 mm – kanalizacja deszczowa 150 mm
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie
Oczyszczalnia ścieków przy ul. Tymienickiej ok. 4 km
Telefony
Odległość przyłącza od granicy terenu
-