Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

pakiet

 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, wcielając w życie założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, opracowało i uruchomiło Pakiet dla średnich miast

 

Strategia wśród celów na najbliższe lata wskazuje zrównoważony rozwój całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym. Jednym z projektów strategicznych realizujących SOR jest Pakiet dla średnich miast – ukierunkowany na wyrównanie szans rozwojowych wszystkich obszarów, w szczególności tych z największymi problemami społeczno-gospodarczymi.

Pakiet dla średnich miast opiera się na dwóch filarach niezbędnych do trwałego i stabilnego rozwoju każdego miasta: z jednej strony jest to wsparcie w inwestycji publicznych podejmowanych przez samorządy, z drugiej zaś tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, w tym sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

 

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR) uruchomiona została druga edycja konkursu dedykowanego w ramach Pakietu dla średnich miast w ramach działania 3.2 Wdrożenie wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek. Na dofinansowanie wdrożenia efektów wyników prac badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorców realizujących projekty w miastach średnich lub gminach sąsiadujących w konkursie przeznaczone jest 500 mln złotych. W ramach konkursu przedsiębiorcy mogą ubiegać się nawet o 20 mln złotych wsparcia na projekt.

 

Po doświadczeniach pierwszej edycji konkursu dedykowanego średnim miastom w 2017 roku w tegorocznej edycji wprowadzony został szerego uproszczeń, dzięki którym środki na rozwój działalności będą dostępne dla szerszego grona przedsiębiorców:

 

  • rozszerzony został zasięg naboru na projekty inwestycyjne realizowane na terenie gmin sąsiadujących z miastami średnimi;
  • obnizony został minimalny budżet projhektu dla średnich przedsiębiorców z 10 do 5 mln złotych;
  • dopuszczone zostało wdrożenia nowego produktu o wyniki zakupionych prac B+R.

 

Nabór wniosków rozpoczął się 20 marca i potrwa do 5 grudnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

www.miir.gov.pl/rozwoj-miast

 

 

FACEBOOK

KALENDARZ WYDARZEŃ

loader